Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

A

Abdul Jalil, Jamaliah Binti, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia
Abdul Wahab, Nur Syamira, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia
Abu Hassan, Kyairaniah, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia
Amir, Ruslin, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia

C

Che Noh, Mohd Aderi, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia

F

Febrian, Dedek, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia

H

Hamzah, Mohd Isa, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia

L

Lubis, Maimun Aqsha, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia

M

Md Yasim, Irma Martiny, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia
Mohamad Amin, Ahmad Fuad, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia
Mohd Noor, Zaid Arafat, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia
Mohd Salleh, Sohaina Binti, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia
Mustapha, Ramlee, Universiti Pendidikan Sultan Idris

N

Nik Yusoff, Nik Mohd Rahimi, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia

O

Othman, Mohd Fuad, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia

R

Rahman, Saemah, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia

S

Sjahrony, Aisyah, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia

U

Usman, Abdul Rahman, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia

W

Wan Hassan, Wan Nurul Syuhada’, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia