Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 1, No 1 (2017): January Kefahaman Al-Quran Dan Jawi Melalui Permainan Bahasa Bermultimedia Abstract   PDF
Nur Syamira Abdul Wahab, Maimun Aqsha Lubis, Ramlee Mustapha, Aisyah Sjahrony, Dedek Febrian
 
Vol 1, No 1 (2017): January Kepentingan Kebolehbacaan Buku Teks Dalam Dunia Pendidikan Abstract   PDF
Aisyah Sjahrony, Maimun Aqsha Lubis, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff
 
Vol 1, No 1 (2017): January Pembangunan Model Gaya Pembelajaran Satu Analisis Keperluan Di Sekolah Kebangsaan Abstract   PDF
Sohaina Binti Mohd Salleh, Maimun Aqsha Lubis, Aisyah Sjahrony
 
Vol 1, No 1 (2017): January Pendidikan Rohani Berasaskan Sains Al-Quran Abstract   PDF
Mohd Fuad Othman, Mohd Aderi Che Noh, Maimun Aqsha Lubis, Wan Nurul Syuhada’ Wan Hassan
 
Vol 1, No 1 (2017): January Penggunaan Teknik Pembelajaran Aspek Kosa Kata Bahasa Arab Dalam Kalangan Murid Abstract   PDF
Irma Martiny Md Yasim, Maimun Aqsha Lubis, Zaid Arafat Mohd Noor, Aisyah Sjahrony
 
Vol 1, No 1 (2017): January Profile Of Self-Identity Amongst Adolescents: A Study In Johor Abstract   PDF
Ahmad Fuad Mohamad Amin, Ruslin Amir, Saemah Rahman, Maimun Aqsha Lubis
 
Vol 1, No 1 (2017): January Tahap Kemahiran Metakognitif Murid Sekolah Menengah Di Kawasan Felda Dalam Pembelajaran Pendidikan Islam Abstract   PDF
Kyairaniah Abu Hassan, Mohd Isa Hamzah, Maimun Aqsha Lubis
 
Vol 1, No 1 (2017): January Tahap Pengetahuan Dan Amalan Fardhu Ain Anak-Anak Muallaf Sekolah Menengah Di Bahagian Sri Aman Sarawak Abstract   PDF
Jamaliah Binti Abdul Jalil, Mohd Isa Hamzah, Maimun Aqsha Lubis
 
Vol 1, No 1 (2017): January Tahap Pengetahuan Dan Kesediaan Guru-Guru Pendidikan Islam Sekolah Menengah Di Selangor Terhadap Penggunaan Multimedia Dalam Pengajaran Pendidikan Islam Abstract   PDF
Maimun Aqsha Lubis, Wan Nurul Syuhada’ Wan Hassan, Mohd Isa Hamzah
 
Vol 1, No 1 (2017): January Teknik Pengajaran Bahasa Arab Interaktif Di Pusat Bahasa Arab Negeri Selangor Abstract   PDF
Dedek Febrian, Maimun Aqsha Lubis, Irma Martiny Md Yasim, Nur Syamira Abdul Wahab
 
Vol 1, No 1 (2017): January تعليم وتعلّم اللّغة العربيّة بمركز اللّغة العربيّة بولاية سلانجور - ماليزيا Abstract   PDF
Dedek Febrian, Maimun Aqsha Lubis, Irma Martiny Md Yasim, Abdul Rahman Usman, Aisyah Sjahrony
 
1 - 11 of 11 Items