[1]
Mhd Poad, A., Mazlan, M. and Mohd Nasir, B. 2019. PENGAMALAN HISBAH KENDIRI KE ARAH PEMERKASAAN PENGURUSAN INSAN. Al-Hikmah. 11, 2 (Dec. 2019).