[1]
Badhrulhisham, A., Mohd Khambali@Hambali, K. and Abdullah, A.H. 2019. PERBANDINGAN CIRI-CIRI MALAIKAT MENURUT AL-QURAN DENGAN ANGELS MENURUT BIBLE. Al-Hikmah. 11, 2 (Dec. 2019).