(1)
Mohamed, Y.; Muhamat@Kawangit, R. TAHAP KEPUASAN MUALLAF TERHADAP PENGURUSAN KELAS BIMBINGAN AGAMA OLEH MAJLIS AGAMA ISLAM KELANTAN (MAIK). HIKM 2019, 11.