(1)
Nor Hashim, N.; Muhamat @Kawangit, R.; Mokhtar, A. I. PERSEDIAAN KUALITI DIRI SISWA GURU PENDIDIKAN ISLAM MELALUI KONSEP 5 MIM DALAM PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF DI SEKOLAH. HIKM 2019, 11, 54-67.