(1)
Norismail, U. N.; Ibrahim, A. F.; Abd Rahman, N. N. TAHAP KEPATUHAN AGAMA IBU BAPA REMAJA YANG TERLIBAT DENGAN MASALAH KERUNTUHAN AKHLAK REMAJA. HIKM 2019, 11.