(1)
Badhrulhisham, A.; Mohd Khambali@Hambali, K.; Abdullah, A. H. PERBANDINGAN CIRI-CIRI MALAIKAT MENURUT AL-QURAN DENGAN ANGELS MENURUT BIBLE. HIKM 2019, 11.