(1)
Wan Ahmad, W. I.; Ismail, Z. Tahap Penghayatan Agama Warga Tua : Pengukuran Dan Persoalan Metodologi. HIKM 2010, 2, 161-180.