(1)
Abdul Jamil, H.; Kamaruzaman, A. F. IDEA PEMBAHARUAN AGAMA BIRGIVI DALAM AL-TARIQAH AL-MUHAMMADIYYAH. HIKM 2014, 6, 94-106.