[1]
Y. Mohamed and R. Muhamat@Kawangit, “TAHAP KEPUASAN MUALLAF TERHADAP PENGURUSAN KELAS BIMBINGAN AGAMA OLEH MAJLIS AGAMA ISLAM KELANTAN (MAIK)”, HIKM, vol. 11, no. 2, pp. 88-98, Dec. 2019.