[1]
N. Nor Hashim, R. Muhamat @Kawangit, and A. I. Mokhtar, “PERSEDIAAN KUALITI DIRI SISWA GURU PENDIDIKAN ISLAM MELALUI KONSEP 5 MIM DALAM PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF DI SEKOLAH”, HIKM, vol. 11, no. 2, pp. 54-67, Dec. 2019.