[1]
I. N. Abdullah and A. G. Hj. Don, “KEPENTINGAN ASPEK PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN DALAM DAKWAH TERHADAP MASYARAKAT ORANG ASLI”, HIKM, vol. 11, no. 2, Dec. 2019.