[1]
U. N. Norismail, A. F. Ibrahim, and N. N. Abd Rahman, “TAHAP KEPATUHAN AGAMA IBU BAPA REMAJA YANG TERLIBAT DENGAN MASALAH KERUNTUHAN AKHLAK REMAJA”, HIKM, vol. 11, no. 2, Dec. 2019.