[1]
A. Badhrulhisham, K. Mohd Khambali@Hambali, and A. H. Abdullah, “PERBANDINGAN CIRI-CIRI MALAIKAT MENURUT AL-QURAN DENGAN ANGELS MENURUT BIBLE”, HIKM, vol. 11, no. 2, Dec. 2019.