[1]
W. I. Wan Ahmad and Z. Ismail, “Tahap Penghayatan Agama Warga Tua : Pengukuran dan Persoalan Metodologi”, HIKM, vol. 2, pp. 161-180, Jan. 2010.