Mohamed, Y., and R. Muhamat@Kawangit. “TAHAP KEPUASAN MUALLAF TERHADAP PENGURUSAN KELAS BIMBINGAN AGAMA OLEH MAJLIS AGAMA ISLAM KELANTAN (MAIK)”. Al-Hikmah, Vol. 11, no. 2, Dec. 2019, pp. 88-98, http://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/373.