Mohamed, Yasmoon, and Razaleigh Muhamat@Kawangit. “TAHAP KEPUASAN MUALLAF TERHADAP PENGURUSAN KELAS BIMBINGAN AGAMA OLEH MAJLIS AGAMA ISLAM KELANTAN (MAIK)”. Al-Hikmah 11, no. 2 (December 31, 2019): 88-98. Accessed September 18, 2020. http://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/373.