1.
Mohamed Y, Muhamat@Kawangit R. TAHAP KEPUASAN MUALLAF TERHADAP PENGURUSAN KELAS BIMBINGAN AGAMA OLEH MAJLIS AGAMA ISLAM KELANTAN (MAIK). HIKM [Internet]. 31Dec.2019 [cited 18Sep.2020];11(2):88-. Available from: http://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/373