Komuniti Melayu di Mekah : Satu Kajian Tentang Latar Belakang Sejarah dan Cara Hidup

Othman Hj. Talib, Mohamed Mohamed Tolba Said

Abstract


Komuniti Melayu atau lebih dikenali sebagai jawa di kalangan penduduk Mekah telah mula mendapat perhatian besar khususnya di kalangan para pengkaji sejarah. Ini mungkin disebabkan bilangan ahli komuniti ini begitu ramai dan terkenal di kota suci Mekah, Arab Saudi berbanding komuniti-komuniti lain. Umat Islam Malaysia, khususnya bangsa Melayu sangat berkait rapat dengan kota suci Mekah kerana mereka, sebagai umat Islam sangat prihatin untuk melaksanakan rukun Islam kelima, iaitu ibadat haji. Mereka juga prihatin untuk menimba ilmu sebanyak mungkin sehingga ramai dari mereka menjadi ulamak besar sekembali ke tanah air. Artikel ini merupakan percubaan awal untuk menyelusuri sebab-sebab mengapa komuniti Melayu berhijrah ke kota suci Mekah.


Full Text:

PDF

References


Al-Siba ‘ie Ahmad. 1979/1399. Tarikh Makkah : Dirasatun fi al Siasati wa al- ‘Ilmi wa al-Ijtima ‘ie wa al- ‘mrani. Daru Makkah li Tiba ‘ati wa al-Nasyri wa al-Tawzie. Cetakan 4. Juzuk 1. Hlm. 570.

Mahmud al Siryani, Dr. Muhammad & Nawab Mirza, Dr. Mie‘raj. 1999/1419. Karya Terjemahan ‘‘Sofahat Min Tarikh Makkah’’. Semakan Dr. Muhammad Ibrahim Ali, Riyadh: Daratu al-Malik Abdul Azizi.

Rafie‘, Muhammad Umar. 1981/1401. Makkah fi al-Qarni al-Rabie‘ ‘Asyar al-Hijri’’. Daru Makkah li al Tiba ‘ati wa al-Nasyri wa al Tawzei‘. Cetakan 1. Hlm. 165.


Comments on this article

View all comments


Copyright (c)
Centre For Human and Community Well-Being
Faculty of Islamic Studies
The National University Of Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +60 3 8921 5258 | Fax: +60 3 8921 3152
Email: irdha@ukm.edu.my


Copyright ©2018 Pusat Kesejahteraan Insan dan Komuniti, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia