ULASAN BUKU / BOOK REVIEW: Arkeologi Tasawuf

Nazneen Ismail

Abstract


           ULASAN BUKU:   Arkeologi Tasawuf

Buku ini ditulis oleh Dr. Abdul Kadir Riyadi, salah seorang pensyarah di Universiti Islam Negeri Sunan Ampel Indonesia. Fokus penulisan beliau ialah dalam bidang falsafah dan tasawuf. Buku ini merupakan usaha beliau untuk memberi gambaran secara keseluruhan  tentang idea tasawuf dari satu fasa ke fasa yang lain. Dari segi turutan penulisan, karya bertajuk Arkeologi Tasawuf ini merupakan kesinambungan daripada penulisan beliau sebelum ini bertajuk Antropologi Tasawuf. Penulis berpandangan bahawa tasawuf perlu difahami berdasarkan zaman perkembangannya kerana matlamat tasawuf hanya satu walaupun ia muncul dalam pelbagai rupa. Malah, ilmu ini bersifat fleksibel dan boleh disesuaikan dengan pelbagai bidang ilmu termasuk sosiologi, antropologi dan falsafah. Justeru, perbezaan sisi pandang atau perbincangan utama di dalamnya hanya berupa wajah baru yang dikemas kini daripada asas tasawuf yang sebenar iaitu al-Quran, hadis dan juga ijtihad para ulama.

               

                      BOOK REVIEW:   Arkeologi Tasawuf

This book was written by Dr. Abdul Kadir Riyadi, a lecturer in Universiti Islam Negeri Sunan Ampel Indonesia. The focus of his writing is in the field of philosophy and tasawuf. This book is his effort to show the whole image of the idea of tasawuf from one phase to another. His manuscript entitled, Arkeologi Tasawuf is a sequel from his previous manuscript, Antropologi Tasawuf. His point of view is, the science of tasawuf must be understood based on the developmental era because the vision is only one form, eventhough it is in many forms of existence. Besides, this knowledge is flexible and can be integrated with any field of studies including, sociology, anthropology and philosophy. Therefore, different views or debate about the knowledge is only a new updated version based on the basic tasawuf knowledge, Quran, hadith and the scholars' opinions.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


__________________________________________________________

Research Centre for al-Quran and al-Sunnah
Faculty of Islamic Studies
The National University Of Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +60 3 8921 4405 | Fax: +60 3 8921 3017
Email: faizam@ukm.edu.my

 

Copyright ©2016 Centre of Islamic Heritage Sustainability, UKM