Editorial Team

Editors

  1. Sr Mazlan Mohd. Tahir, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia
  2. Muhammad Farihan Irfan Mohd Nor, Jabatan Seni Bina Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi Selangor Darul Ehsan MALAYSIA
  3. Ar.Dr Ismar Ms Usman, Architecture Department Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia
  4. Dr Norngainy Mohd Tawil