Jurnal Arkeologi Malaysia

Jurnal Arkeologi Malaysia (JAM) diterbitkan dua kali setahun pada bulan April dan September oleh Ikatan Ahli Arkeologi Malaysia dengan kerjasama Kumpulan Penyelidikan Kebudayaan, Kesenian dan Peradaban Melayu (KKPM), Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mulai tahun 2016, semua makalah yang diterima akan diterbitkan dalam bentuk digital dan boleh diakses melalui spaj.ukm.my/jurnalarkeologi. Jurnal ini telah diterbitkan sejak tahun 1988 dalam bentuk hardcopy.

Tujuan utama jurnal ini diterbitkan adalah untuk mengetengahkan hasil penyelidikan dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris tentang arkeologi, budaya, sejarah dan warisan di Malaysia secara khasnya dan dunia luar amnya. Pendapat yang disiarkan dalam jurnal ini tidak semestinya mewakili pendapat para editor atau Ikatan Ahli Arkeologi Malaysia.

 


Vol 31, No 2 (2018)

Table of Contents

Articles

Yunus Sauman @ Sabin, Adnan Jusoh, Muhammad Termizi Hasni, Zuliskandar Ramli
PDF
Noorjannah Adam, Adnan Jusoh
PDF
Naizatul Akma Mohd Mokhtar, Mokhtar Saidin
PDF
Muhammad Noval, Husaini Ibrahim, Mokhtar Saidin
PDF
Nordiana Nasuha Molinka, Baszley Bee Basrah Bee, Maureen De Silva
PDF
Nasha Rodziadi Khaw, Zuliskandar Ramli, Mokhtar Saidin
PDF
Ratnah Wati Mohd Rapi, Peter Molijol
PDF
Amir Ahmad, Hamid Mohd Isa, Mokhtar Saidin
PDF