Jurnal Arkeologi Malaysia

Jurnal Arkeologi Malaysia (JAM) diterbitkan dua kali setahun pada bulan April dan September oleh Ikatan Ahli Arkeologi Malaysia dengan kerjasama Kumpulan Penyelidikan Kebudayaan, Kesenian dan Peradaban Melayu (KKPM), Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mulai tahun 2016, semua makalah yang diterima akan diterbitkan dalam bentuk digital dan boleh diakses melalui spaj.ukm.my/jurnalarkeologi. Jurnal ini telah diterbitkan sejak tahun 1988 dalam bentuk hardcopy.

Tujuan utama jurnal ini diterbitkan adalah untuk mengetengahkan hasil penyelidikan dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris tentang arkeologi, budaya, sejarah dan warisan di Malaysia secara khasnya dan dunia luar amnya. Pendapat yang disiarkan dalam jurnal ini tidak semestinya mewakili pendapat para editor atau Ikatan Ahli Arkeologi Malaysia.

 


Vol 30, No 2 (2017)

Table of Contents

Articles

Daeng Haliza Daeng Jamal, Zuliskandar Ramli, Mastor Surat
PDF
Nasha Rodziadi Khaw, Nazarudin Zainun, Mokhtar Saidin
PDF
Muhamad Shafiq Mohd Ali, Zuliskandar Ramli
PDF
Hamid Muhammad Isa, Mokhtar Saidin
PDF
Mohd Jeffrey Abdullah, Mokhtar Saidin, Peter Molijol
PDF
Noorsyarmalaila Ramli, Hamid Muhammad Isa, Mokhtar Saidin
PDF
Zuliskandar Ramli, Zaharah Sulaiman
PDF