Jurnal Arkeologi Malaysia

Jurnal Arkeologi Malaysia (JAM) diterbitkan dua kali setahun pada bulan April dan September oleh Ikatan Ahli Arkeologi Malaysia dengan kerjasama Kumpulan Penyelidikan Kebudayaan, Kesenian dan Peradaban Melayu (KKPM), Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mulai tahun 2016, semua makalah yang diterima akan diterbitkan dalam bentuk digital dan boleh diakses melalui spaj.ukm.my/jurnalarkeologi. Jurnal ini telah diterbitkan sejak tahun 1988 dalam bentuk hardcopy.

Tujuan utama jurnal ini diterbitkan adalah untuk mengetengahkan hasil penyelidikan dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris tentang arkeologi, budaya, sejarah dan warisan di Malaysia secara khasnya dan dunia luar amnya. Pendapat yang disiarkan dalam jurnal ini tidak semestinya mewakili pendapat para editor atau Ikatan Ahli Arkeologi Malaysia.

 


Vol 29, No 1 (2016)

Table of Contents

Articles

Siti Khairani Jalil, Jeffrey Abdullah
PDF
Muhammad Afiq Omar, Zuliskandar Ramli, Adnan Jusoh, Yunus Sauman, Muhamad Shafiq Mohd Ali, Muhammad Termizi Hasni, Muhd Helmi Muhd Mukhtar, Mohd Rohaizat Abd Wahab
PDF
Muhamad Shafiq Mohd Ali, Zuliskandar Ramli, Bambang Budi Utomo
PDF
Nor Khairunnisa Talib, Mokhtar Saidin, Jeffrey Abdullah
PDF
Mohd Nor Amiruddin Nora Afandi, Baszley Bee Basrah Bee
PDF