MERIAM-MERIAM KEDAH DI WAT PHRA MAHATHAT WORAMAHAWIHAN, NAKHON SI THAMMARAT (KEDAH CANONS KEPT IN WAT PHRA MAHATHAT WORAMAHAWIHAN, NAKHON SI THAMMARAT)

Hasanuddin Yusof, Zuliskandar Ramli, Muhammad Shafiq Mohd Ali

Abstract


Abstrak

Pada abad ke-19, Kota Kuala Kedah yang menjadi kubu utama negeri Kedah telah diperkukuhkan dengan meriam-meriam. Ketika berlakunya perang Kedah-Siam atau lebih dikenali sebagai perang Musuh Bisik, meriam-meriam di Kedah khususnya di Kota Kuala Kedah telah ditawan dan dirampas oleh angkatan tentera Ligor dan Siam. Ketika ini, serangan ke atas Kedah telah dilancarkan dari pusat pemerintahan kerajaan Ligor iaitu di kota Nakhon Si Thammarat. Pada hari ini, di dalam sebuah Wat Siam yang terletak di Nakhon Si Thammarat iaitu Wat Phra Mahathat Woramahawihan, terdapat sembilan pucuk meriam yang diyakini dirampas dari kerajaan Kedah iaitu ketika berlakunya perang Kedah-Siam di antara tahun 1821 hingga 1839.

Kata kunci: Meriam Kedah, Perang Kedah-Siam, Nakhon Si Thammarat

 

Abstract

In the 19th century, the Fort of Kuala Kedah, the main stronghold of the state of Kedah, was reinforced by cannons. At the time of the Kedah-Siam War or better known as the The War of Whispering Enemies, cannons in Kedah especially in the Fort of Kuala Kedah were captured and seized by the Ligor and Siamese armed forces. Meanwhile, attacks on Kedah have been launched from Ligor government center in Nakhon Si Thammarat city. Today, in a Siamese Buddhist Temple located in Nakhon Si Thammarat, Wat Phra Mahathat Woramahawihan, nine pieces of cannons were believed to have been seized from the Kedah government during the Kedah-Siam war between 1821 and 1839.

Keywords: Cannon of Kedah, Kedah-Siam War, Nakhon Si Thammarat

Full Text:

PDF

References


A. Samad Ahmad. 2013. Sulalatus Salatin- Sejarah Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka Kuala Lumpur.

Adnan Jusoh, Nabir Abdullah, Khairi Ariffin dan Ishak Saat. 2014. Menangani Tekanan: Strategi Peperangan Orang Melayu Kedah Terhadap Siam. Dlm. Ishak Saat, Adnan Jusoh dan Nabir Hj Abdullah (penyt.). Sejarah Dalam Arus Kesedaran: Sumbangsih Kepada Profesor Dr. Adnan Haji Nawang, hlm 255– 289. Batu Pahat: Penerbit UTHM

Apoorv Shelke et al. t.th. The Bullet: Contains all basic Information. PediaPress. Mainz.

Buyong Adil. 1983. Perjuangan Orang Melayu Menentang Penjajahan Abad 15-19. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.

Cakrabongse, Narisa, Ginsburg, H., Phasuk, S. and Rooney, D.F. 2006. Siam in Trade and War: Royal Maps of the Nineteenth Century. Bangkok: River Books.

Charney, Michael W. 2004. Southeast Asian Warfare, 1300-1900. Leiden: Brill

Hooker, Virginia Matheson. 1998. Tuhfat al-Nafis Karangan Raja Ali Haji (1809 -1870). Kuala Lumpur: Yayasan Karyawan dan Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur.

Muhammad Hassan bin Tok Kerani Mohd Arshad. 1968. Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Othman Mohd Yatim dan Zamberi A. Malek. 1994. Meriam Dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu Nusantara. Kuala Lumpur: Jabatan Muzium dan Antikuiti.

Pintado, M.J. 2012. Portuguese Documents On Malacca (1509- 1511). Kuala Lumpur: Arkib Negara Malaysia.

Sharifuddin, P.M. 2012. Brunei Cannon. Dlm Pudarno Binchin, Puasa Kamis & Haji Muhd Shahrin Abdullah (penyt.). Bedil: Khazanah Ristaan Brunei Silam. Bandar Seri Begawan: Muzium Teknologi Melayu.

Raffles, Thomas Stamford. 1930. The History of Java. London: John Murray Albemarle Street.

Reid, Anthony J. S. 1993. Southeast Asia in the Early Modern Era: Trade, Power, and Belief. New York: Cornell University Press.

Syed Muhammad Naquib Al-Attas. 2011. Historical Fact and Fiction. Kuala Lumpur: Penerbit UTM.

Wan Shamsuddin Mohd Yusof. 2014. Kedah Dalam Warisan Sejarah dan Budaya Nusantara. Alor Setar: Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Kedah.

Wheatley, P. 1961. The Golden Khersonese. Kuala Lumpur: University of Malaya Press

Wolters, O.W. 1967. Early Indonesia Commerce. A study of Origin of Srivijaya. New York: Cornell University Press.

Zakaria Ali. 1994. Islamic Art in Southeast Asia 830 A.D – 1570 A.D. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Zamrul Amri Zakaria, Muhammad Daud dan Azali Muhamad. 2009. Konservasi Artifak Meriam Sejarah: Kaedah Saintifik. Kuala Lumpur: Jabatan Muzium Malaysia.

Zuliskandar Ramli dan Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman. 2012. Kerajaan Kedah Tua: Pencapaian dalam sains dan teknologi pada awal abad Masihi sehingga 14 Masihi. Dlm. Abdul Latif Samian, Nazri Muslim dan Hamdzun Haron (pnyt.). Sains dan Teknologi di Alam Melayu, hlm. 359-375. Bangi: Penerbit UKM.

Zuliskandar Ramli dan Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman. 2018. Perdagangan antarabangsa pada Zaman Protosejarah. Dlm. Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman dan Zuliskandar Ramli (pnyt.). Prasejarah dan Protosejarah di Tanah Melayu, hlm. 270-337. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.IKATAN AHLI ARKEOLOGI MALAYSIA

d/a Institut Alam dan Tamadun Melayu
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +60 3 8921 5280