Jurnal Arkeologi Malaysia

Jurnal Arkeologi Malaysia (JAM) diterbitkan dua kali setahun pada bulan April dan September oleh Ikatan Ahli Arkeologi Malaysia dengan kerjasama Kumpulan Penyelidikan Kebudayaan, Kesenian dan Peradaban Melayu (KKPM), Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mulai tahun 2016, semua makalah yang diterima akan diterbitkan dalam bentuk digital dan boleh diakses melalui spaj.ukm.my/jurnalarkeologi. Jurnal ini telah diterbitkan sejak tahun 1988 dalam bentuk hardcopy.

Tujuan utama jurnal ini diterbitkan adalah untuk mengetengahkan hasil penyelidikan dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris tentang arkeologi, budaya, sejarah dan warisan di Malaysia secara khasnya dan dunia luar amnya. Pendapat yang disiarkan dalam jurnal ini tidak semestinya mewakili pendapat para editor atau Ikatan Ahli Arkeologi Malaysia.

 


Vol 33, No 2 (2020)

Table of Contents

Articles

Suresh Narayanen, Nasha Rodziadi Khaw, Esnita Sonie, Nurulamani Rosman, Nor Hidayah Ahmad, Ahmad Fadly Jusoh, Mohd Sairul Ramle, Shyeh Sahibul Karamah Masnan
PDF
Muhammad Rizal Razman, Juliana Mohamed, Sharifah Zarina Syed Zakaria
PDF
Zuliskandar Ramli, Muhammad Termizi Hasni, Muhammad Shafiq Mohd Ali, Junko Mori
PDF
Muhammad Rizal Razman, Rozimah Muhamad Rasdi, Sharifah Zarina Syed Zakaria
PDF
Zuraidah Hassan, Zuliskandar Ramli
PDF
Muhammad Rizal Razman, Radin Zulhazmi Radin Abdul Halim, Sharifah Zarina Syed Zakaria
PDF
Adnan Jusoh
PDF
Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Aszulhida Azman
PDF