Jurnal Arkeologi Malaysia

Jurnal Arkeologi Malaysia (JAM) diterbitkan dua kali setahun pada bulan April dan September oleh Ikatan Ahli Arkeologi Malaysia dengan kerjasama Kumpulan Penyelidikan Kebudayaan, Kesenian dan Peradaban Melayu (KKPM), Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mulai tahun 2016, semua makalah yang diterima akan diterbitkan dalam bentuk digital dan boleh diakses melalui spaj.ukm.my/jurnalarkeologi. Jurnal ini telah diterbitkan sejak tahun 1988 dalam bentuk hardcopy.

Tujuan utama jurnal ini diterbitkan adalah untuk mengetengahkan hasil penyelidikan dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris tentang arkeologi, budaya, sejarah dan warisan di Malaysia secara khasnya dan dunia luar amnya. Pendapat yang disiarkan dalam jurnal ini tidak semestinya mewakili pendapat para editor atau Ikatan Ahli Arkeologi Malaysia.

 


Vol 33, No 1 (2020)

Table of Contents

Articles

Mohd Fauzan Zuraidi, Zuliskandar Ramli, Shamsuddin Ahmad
PDF
Mohammad Razin Norman, Zuliskandar Ramli, Shamsuddin Ahmad
PDF
Preethevan Ramu, Zuliskandar Ramli, Shamsuddin Ahmad, Mohamad Nazim Abdul Gaman, Asrul Effendi Kamaruzzaman, Muhammad Zaki Razani
PDF
Gregory Kiyai@Keai, Noria Tugang
PDF
Zainuddin Baco, Stephen Chia
PDF
Saryulis -, Husaini Ibrahim, Mokhtar Saidin
PDF
Suresh Narayanen
PDF