Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 26 (2013) PERANAN PULAU KELUMPANG SEBAGAI SALAH SATU PUSAT PENGELUAR MANIK KACA INDO-PASIFIK DI MALAYSIA Abstract   PDF
ZULISKANDAR RAMLI, NIK HASSAN SHUHAIMI NIK ABDUL RAHMAN, MOHAMAD ZAIN MUSA, KAMARUZZAMAN AYOB, ADNAN JUSOH
 
Vol 15 (2002) Perkembangan Tembikar Pra-Sejarah di Malaysia Abstract   PDF
ASYAARI MUHAMAD
 
Vol 25 (2012) PERLAMBANGAN PAMOR KERIS Abstract   PDF
KHAMIS MOHAMAD, NIK HASSAN SHUHAIMI NIK ABD RAHMAN
 
Vol 27 (2014) PERSALINAN RASMI ORANG BESAR EMPAT YTM TUNKU PANGLIMA KEDAH DATO' SERI DIRAJA TAN SRI TUNKU PUTERI INTAN SAFINAZ Abstract   PDF
HAZIYAH HUSSIN
 
Vol 24 (2011) PERSIAN CERAMIC IN THE BUJANG VALLEY Abstract   PDF
KAMELIA NAJAFI ENFERADI, NIK HASSAN SHUHAIMI NIK ABD RAHMAN
 
Vol 19 (2006) Perundangan dan Arkeologi Abstract   PDF
Mohd Radzi Ahmad
 
Vol 19 (2006) Petempatan Masyarakat Melayu-Cam di Indochina Berasaskan Prasasti Kuno Abstract   PDF
Mohamad Zain Musa
 
Vol 29, No 1 (2016) Petroglif Lumuyu: Suatu Pendokumentasian Semula Abstract   PDF
Mohd Nor Amiruddin Nora Afandi, Baszley Bee Basrah Bee
 
Vol 19 (2006) Preliminary Analysis of Prehistoric Pottery Sherds Excavated at Gua Peraling and Gua Cha, Ulu Kelantan, Malaysia Abstract   PDF
Zuliskandar Ramli, Mohd Zobir Hussein, Asmah Yahaya, Kamaruddin Zakaria
 
Vol 6 (1993) Pre-Modern Cities in the Malaya Peninsula and Sumatera Abstract   PDF
Nik Hassan Suhaimi Nik Abd. Rahman
 
Vol 28 (2015) PROSPEK PEMBANGUNAN PELANCONGAN WARISAN DI BUKIT JUGRA DALAM PERSPEKTIF ARKEO & EKO-PELANCONGAN Abstract   PDF
ZAINAB ROSLAN, ZULISKANDAR RAMLI
 
Vol 21 (2008) Rangka Manusia Prasejarah Gua Cha, Kelantan : Selepas 52 Tahun dalam Simpanan Sieveking Abstract
Mokhtar Saidin
 
Vol 31, No 1 (2018) REHAL TRADISIONAL DI PANTAI TIMUR SEMENANJUNG MALAYSIA: ANALISIS BAHAN, TEKNIK DAN UKURAN Abstract   PDF
Mohammad Anis Abdul Samad, Zuliskandar Ramli, Mohd Rohaizat Abdul Wahab, Ros Mahwati Ahmad Zakaria
 
Vol 33, No 1 (2020) REKA BENTUK DEKORASI DAN RAGAM HIAS PADA BATU NISAN ACEH DI TAPAK LAMREH ACEH BESAR, ACEH, INDONESIA (DECORATIVE DESIGN AND ORNAMENTAL VARIETY OF ACEHNESE TOMBSTONES AT LAMREH ACEH BESAR, ACEH, INDONESIA) Abstract   PDF
Saryulis -, Husaini Ibrahim, Mokhtar Saidin
 
Vol 7 (1994) Rice Sample From Gua Cha Abstract   PDF
Dr. D.E. Yen Yen
 
Vol 30, No 2 (2017) Rumah Tradisi Temiar Dan Hubungannya Yang Simbiosis Dengan Persekitaran Abstract   PDF
Hamid Muhammad Isa, Mokhtar Saidin
 
Vol 25 (2012) SATU CATATAN RINGKAS MENGENAI KAITAN DI ANTARA ADAPTASI MANUSIA PASCA PLEISTOSEN DENGAN HIPOTESIS AUSTRIK Abstract   PDF
AHMAD HAKIMI KHAIRUDDIN
 
Vol 15 (2002) Sejarah dan Perkembangan Penyelidikan Arkeologi di Sabah Abstract   PDF
YUNUS SAUMAN@SABIN
 
Vol 22 (2009) SEJARAH TULISAN JAWI MELALUI KAJIAN ARKEOLOGI DI ALAM MELAYU Abstract   PDF
NIK HASSAN SHUHAIMI NIK ABDUL RAHMAN
 
Vol 15 (2002) Seni dan Peradaban di Perak: Satu Tinjauan Sejarah Abstract   PDF
OTHMAN YATIM
 
Vol 26 (2013) SIGNIFIKAN MOTIF PERAHU PADA GENDANG GANGSA DAN KAITANNYA DENGAN SOSIOBUDAYA MASYARAKAT ZAMAN PRASEJARAH AKHIR DI ASIA TENGGARA Abstract   PDF
ADNAN JUSOH, YUNUS SAUMAN, NIK HASSAN SHUHAIMI NIK ABDUL RAHMAN, ZULISKANDAR RAMLI
 
Vol 10 (1997) Some 19th Century Visitors To Malaysian Caves Abstract   PDF
Liz Price
 
Vol 32, No 1 (2019) SPIRITS OF THE STONE, FROM LANDLOCKED LAOS TO SABAH, INSULAR MALAYSIA (SEMANGAT BATU, DARI PEDALAMAN LAOS KE SABAH, MALAYSIA) Abstract   PDF
Lia Genovese
 
Vol 25 (2012) STATUS CANDI PENGKALAN BUJANG (TAPAK 23), KEDAH, MALAYSIA BERDASARKAN DATA ARKEOLOGI DAN SAINTIFIK Abstract   PDF
ZULISKANDAR RAMLI, NIK HASSAN SHUHAIMI NIK ABD RAHMAN, MAZLAN AHMAD
 
Vol 7 (1994) Status Paleobotani Masa Kini Di Malaysia Dalam Konteks Penyelidikan Arkeologi Abstract   PDF
Nik Hassan Suhaimi Nik Abd. Rahman, Leong Sau Heng, Kamaluddin Hassan, Adi Hj Taha
 
126 - 150 of 173 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>