Focus and Scope

Fokus buletin adalah artikel berkenaan   technology update, ulasan perisian serta  perkakasan dan sebagainya  yang berkait rapat dengan tiga potfolio PTM iaitu sokongan ICT kepada penyelidikan & pendidikan, infrastruktur ICT dan pembangunan aplikasi .

 

Peer Review Process

Semua hasil penulisan akan disemak ( review) oleh Sidang Editor yang diketuai oleh Timbalan Pengarah Sokongan Penyelidikan & Pendidikan PTM.

Open Access Policy

Buletin ini menyediakan akses terbuka ke artikel dengan tujuan maklumat dan ilmu pengetahuan tersedia kepada khalayak untuk menggalakkan percambahan ilmu secara global.