Bahagian Sokongan Penyelidikan dan Pendidikan.

  • Azman Chik

Abstract

Bahagian Sokongan Penyelidikan dan Pendidikan (BSPP) dulunya dikenali sebagai Bahagian Komputeran Termaju (BKT) merupakan satu bahagian di Pusat Teknologi Maklumat UKM yang melapor terus kepada Timbalan Pengarah Sokongan Penyelidikan dan Pendidikan PTM.  Nama BSPP telah diluluskan penggunaannya di dalam Mesyuarat Pengurusan PTM Bil 1/2014 sesuai dengan tambahan peranan barunya iaitu menyokong e-learning
Published
2010-03-10