TC Exam Bahagian 3

  • Ashraf Md. Shafie

Abstract

TC Exam merupakan satu perisian berasaskan sumber terbuka yang boleh digunakan untuk pengurusan peperiksaan, ujian, soal selidik dan kuiz secara atas talian. Ia adalah perisian percuma yang berkonsepkan CBA (Computer Based Assessment) untuk memudahkan proses penilaian di sekolah, universiti serta organisasi; yang memudahkan tenaga pengajar dan pemeriksa menguruskan proses peperiksaan, ujian, soal selidik dan kuiz.