DASAR E-PEMBELAJARAN NEGARA (DePAN), MOOC dan PERANAN PTM

  • Azman Chik

Abstract

 DePAN digubal untuk menyediakan satu kerangka dan hala tuju e-pembelajaran untuk jangka masa lima (5) tahun bermula 2011 – 2015 di semua IPT.  Pada 1 Mei 2014 UKM telah menubuhkan Pusat Pengajaran & Teknologi Pembelajaran (PPTP) yang khusus untuk menyokong DePAN dan MOOC.  Pusat Teknologi Maklumat UKM pula telah menyediakan sumber manusia yang khusus  untuk menyokong pembangunan kandungan MOOC dan bersedia untuk melaksanakan dan memberi bantuan yang sewajarnya kepada PPTP.
Published
2014-05-31