Journals

 • Buletin SPP

  Buletin Sokongan Penyelidikan dan Pendidikan menyediakan ruang kepada warga kerja PTM dan UKM untuk mengasah bakat dalam penulisan dan berkongsi ilmu pengetahuan dalam bidang berkaitan ICT.


  Buletin akan diterbitkan secara online setiap bulan.


  Fokus  buletin adalah artikel berkenaan   technology update, ulasan perisian serta  perkakasan dan sebagainya  yang berkait rapat dengan tiga potfolio PTM iaitu sokongan ICT kepada penyelidikan & pendidikan, infrastruktur ICT dan pembangunan aplikasi .


  Untuk menghantar artikel, penulis mestilah terlebih dahulu mendaftar sebagai author dalam buletin ini melalui menu "REGISTER".

  Artikel yang dihantar akan diteliti oleh sidang editor dan artikel yang berkualiti akan diterbitkan secara online pada  keluaran seterusnya.