[1]
Ahmad, N., Hassan, M.R., Manggat, I. anak, Abdul Rahman, M.R., Mohd Miskam, H., Wahab, S., Mohammed Nawi, A. and Mohd Ghazali, Q. 2018. Tahap Pengetahuan, Sikap dan Amalan Terhadap Pencegahan HIV/AIDS di Kalangan Ibu Muda. International Journal of Public Health Research. 8, 1 (Apr. 2018), 913–923.