(1)
Mohd Nadzri, N. F. N.; Hod, R.; Daud, F. Pengetahuan, Sikap Dan Tingkah Laku Komuniti Sungai Klang Terhadap Pencemaran Sungai. Int. J. Pub. Health Res. 2023, 13.