Ahmad, Norfazilah, Mohd Rohaizat Hassan, Incham anak Manggat, Mohd Rizam Abdul Rahman, Hazlina Mohd Miskam, Sazman Wahab, Azmawati Mohammed Nawi, and Qistina Mohd Ghazali. 2018. “Tahap Pengetahuan, Sikap Dan Amalan Terhadap Pencegahan HIV/AIDS Di Kalangan Ibu Muda”. International Journal of Public Health Research 8 (1):913-23. https://spaj.ukm.my/ijphr/index.php/ijphr/article/view/147.