[1]
N. Ismail, S. Taib, S. N. Mat, and S. A. Shah, “Analisis Kualiti Hidup Pesakit Kanser Prostat di Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur”, Int. J. Pub. Health Res., vol. 12, no. 1, Feb. 2022.