[1]
N. F. N. Mohd Nadzri, R. Hod, and F. Daud, “Pengetahuan, Sikap dan Tingkah Laku Komuniti Sungai Klang Terhadap Pencemaran Sungai”, Int. J. Pub. Health Res., vol. 13, no. 2, Sep. 2023.