[1]
Mohamed, H.A.-B., Basir, S.A., Mohd Zainol, N.A., Mohamad, M.H. and Hamid, N.S. 2021. CABARAN KELESTARIAN PELAKSANAAN PIAWAIAN MS 1900 (SISTEM PENGURUSAN KUALITI BERASASKAN SYARIAH) DI SEBUAH KOLEJ KOMUNITI MALAYSIA. Al-Hikmah. 13, 2 (Dec. 2021), 35-61.