[1]
Mohamad Japeri, M., Mohamad, A. and Osman, K. 2022. PENAGIHAN DADAH DALAM KALANGAN BELIA DAN IMPAKNYA TERHADAP PSIKOLOGI IBU BAPA. Al-Hikmah. 14, 1 (Jun. 2022), 21-36.