[1]
Abdul Jalil, S.J., Ismail, R., Md Yusoff, Y., Md. Sham, F. and Hassan, J. 2023. PERANAN PROGRAM KEAGAMAAN TERHADAP KEBIMBANGAN DAN KEMURUNGAN DALAM KALANGAN BANDUAN WANITA. Al-Hikmah. 15, 1 (Jun. 2023), 78-103.