(1)
Mohamed Yusof, M. F.; Romli, N. APLIKASI PROGRAM ATLAS.TI DALAM PENYELIDIKAN KUALITATIF PENGAJIAN PASCASISWAZAH BIDANG PENGAJIAN ISLAM: SUATU CADANGAN AWAL. HIKM 2019, 11, 3-21.