(1)
Ismail, N.; Azizan, N.; Mohd Zin, S. PERANAN GURU DALAM PEMBENTUKAN SAHSIAH PELAJAR PENGAJIAN TURATH: KAJIAN DI SELANGOR. HIKM 2021, 13, 43-71.