(1)
Mohamed, H. A.-B.; Basir, S. A.; Mohd Zainol, N. A.; Mohamad, M. H.; Hamid, N. S. CABARAN KELESTARIAN PELAKSANAAN PIAWAIAN MS 1900 (SISTEM PENGURUSAN KUALITI BERASASKAN SYARIAH) DI SEBUAH KOLEJ KOMUNITI MALAYSIA. HIKM 2021, 13, 35-61.