(1)
Mazizi, N.; Hamjah, S. GANGGUAN KESIHATAN MENTAL BERKAITAN PEMBELAJARAN DALAM TALIAN DAN KAEDAH MENGATASI MENURUT PERSPEKTIF ISLAM. HIKM 2023, 15, 29-46.