(1)
Abdul Jalil, S. J.; Ismail, R.; Md Yusoff, Y.; Md. Sham, F.; Hassan, J. PERANAN PROGRAM KEAGAMAAN TERHADAP KEBIMBANGAN DAN KEMURUNGAN DALAM KALANGAN BANDUAN WANITA. HIKM 2023, 15, 78-103.