(1)
Don, A. G.; Puteh, A.; Mokhtar, A. I.; Abd Khafidz, H.; Osman, K.; Aini, Z.; Rahim, N. N.; Zainal, F.; Abu Samah, S. HAD TA’LIF DAN SOKONGAN SOSIAL DALAM MENSEJAHTERAKAN MUALAF. HIKM 2023, 15, 119-135.