Mohamed, H. A.-B., Basir, S. A., Mohd Zainol, N. A., Mohamad, M. H., & Hamid, N. S. (2021). CABARAN KELESTARIAN PELAKSANAAN PIAWAIAN MS 1900 (SISTEM PENGURUSAN KUALITI BERASASKAN SYARIAH) DI SEBUAH KOLEJ KOMUNITI MALAYSIA. Al-Hikmah, 13(2), 35-61. Retrieved from https://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/460