Zain, A. E., & awang, jaffary. (2022). TINJAUAN AWAL TERHADAP PENGGUNAAN ILMU PERBANDINGAN AGAMA DALAM DAKWAH DI MALAYSIA. Al-Hikmah, 14(1), 37-52. Retrieved from https://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/476