MOHAMED YUSOF, M. F.; ROMLI, N. APLIKASI PROGRAM ATLAS.TI DALAM PENYELIDIKAN KUALITATIF PENGAJIAN PASCASISWAZAH BIDANG PENGAJIAN ISLAM: SUATU CADANGAN AWAL. Al-Hikmah, v. 11, n. 1, p. 3-21, 15 jun. 2019.