ISMAIL, N.; AZIZAN, N.; MOHD ZIN, S. PERANAN GURU DALAM PEMBENTUKAN SAHSIAH PELAJAR PENGAJIAN TURATH: KAJIAN DI SELANGOR. Al-Hikmah, v. 13, n. 1, p. 43-71, 29 jun. 2021.