ABDUL JALIL, S. J.; ISMAIL, R.; MD YUSOFF, Y.; MD. SHAM, F.; HASSAN, J. PERANAN PROGRAM KEAGAMAAN TERHADAP KEBIMBANGAN DAN KEMURUNGAN DALAM KALANGAN BANDUAN WANITA. Al-Hikmah, v. 15, n. 1, p. 78-103, 30 jun. 2023.